segunda-feira, 26 de junho de 2006

ASEMBLEA EXTRAORDINARIA O VINDEIRO DÍA 30 DE XUÑOA Dirección d'A Chaínza quérelle anunciar a tódolos seus membros que o vindeiro día 30 de Xuño vai haber unha Asemblea Extraordinaria da Asociación, que se vai celebrar no Local da Praia de Baltar ás 22:00h.

Lémbrase a tódolos soci@s que pra poder ter opción de voto na Asemblea é precido ser Soci@ antes do día da Publicación dista Nova. Tódolos asistentes á Reunión que non sexan soci@s iste día poderán asistir como Oíntes pero sen opción a Voto nin a Decisión algunha. De tódolos xeitos, ise día vaise facer unha Captación de Soci@s pra poder formar parte da Asociación e ter dereito a Decisión en próxima Asembleas.

Os Temas do día son os seguintes:

- Aprobación da Acta Anterior
- Festival da Chaira. Toma de decisións pró día do Festival e repartimento de Tarefas.
- Captación de Soci@s
- Rogos e Preguntas.

Sen máis un Saúdo da Dirección d'A Chaínza

1 Comments:

At 12:39 da tarde, Anonymous Anónimo said...

xullo ??????

 

Enviar um comentário

<< Home