quinta-feira, 11 de maio de 2006

ARQUIVOS DA ASOCIACIÓN

A dirección d'A Chaínza avisa a tódolos seus membros que na sección de Arquivos xa se poden baixar copias de tódolos documentos da Asociación, como Estatutos, Acta Fundacional, logos, tipo de letra galega, etc.

Con isto quedan arranxados os problemas que houbera até o dagora, a causa de problemas co servidor.

Por outra banda, dicir, c'a Asociación está pensando en facer máis camisolas debido a gran demanda que istas teñen e a falla delas, sobre todo pro día do Festival.

Por iso, avisa a tódolos seus membros que no caso de que alguén teña algunha sen vender co dea en coñecemento, xa que hai xente que precisa algunha e non ten.

Como derradeiro apuntamento, dicir que xa está feito un amago de dosier de prensa, co que dar a coñecer o Festival. Pídeselle a tódolos membros co lean, pra dar opinións ó respeto cara a dar algún retoque ou no seu caso pra arranxalo por completo.

Sen máis un Saúdo dende a Dirección d'A Chaínza

1 Comments:

At 11:59 da manhã, Blogger A Direción d'A Chaínza said...

pa min está ben todo

 

Enviar um comentário

<< Home